Special News : TCS Good Kids

Post Image

ปณชัย คว้าแชมป์เทควันโด งานกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปณชัย ใจจุลละ G.8/1 ได้รับรางว […]

Read More
Post Image

ประกาศผลโครงงานนักเรียน

ฝ่ายวิชาการ สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนใช้ความรู้ที่ […]

Read More
Post Image

ผลการแข่งขันภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้นำนักเรียนเข้าร่ว […]

Read More
Post Image

สรุปผลการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระด […]

Read More
Post Image

ปณชัย คว้าแชมป์เข้ารอบกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปณชัย ใจจุลละ Grade 7/2 ได้รับ […]

Read More
Post Image

ปณชัย ปฏิพล คว้าเหรียญทอง Bangkok Taekwondo 2016

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายปณชัย ใจจุลละ Grade 7 และเด็กช […]

Read More
Post Image

ศิรินธร์ รับรางวัลผู้นำเสนอดีเด่น อันดับที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศิรินธร์ จิตคล่องทรัพย์ Grade […]

Read More
Post Image

ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66

ดาวน์โหลดผลการแข่งขันทั้งหมดได้ที่ .PDF

Read More

ธนาสร G.6 คว้าเหรียญเงินภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนาสร วรพุทธพร Grade 6 ได้รับ […]

Read More

ศิรินธร์และศริญญา เข้ารอบชิง Gistda Space Camp

ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับเด็กหญิงศิรินธร์ และ […]

Read More