“ทำไมต้องไทยคริสเตียน”

icont_box สถานที่อันแสนอบอุ่นเปรียบเสมือนดั่งบ้านและครอบครัวของท่าน

icont_box คอร์สติวพิเศษช่วยนักเรียนแก้ปัญหาต่างๆในด้านการเรียน จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิใน แต่ละสาขาวิชา

icont_box ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้โดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น การทัศนศึกษา, การทำโปรเจ็คกลุ่ม และ กิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

icont_box การเรียนรู้แบบบูรณาการช่วยให้เกิดความสนุก และส่งเสริมความรู้ให้แก่ลูกของท่านอย่างเต็มที่ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งไทยและต่างประเทศ

icont_box ระบบคลังความรู้อิเล็คทรอนิคส์ รวมถึงห้องสมุดโรงเรียนจะช่วยให้นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ต่อการเรียน และการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

icont_box ห้องเรียนทุกห้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อความสบายและเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างราบรื่น

icont_box กิจกรรมกลางแจ้งและกีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล, บาสเกตบอล, ว่ายน้ำและอื่นๆ มีให้เลือกสรรเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะ และความแข็งแรงของร่างกายอย่างเต็มที่

icont_box นิทรรศการต่างๆของโรงเรียน ช่วยส่งเสริมเสริมความกล้าแสดงออก ความสามารถและพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาความคิดให้แก่นักเรียนทุกคน