Ballet

สอนโดยครูฟ้า
ระดับปฐมวัย
นักเรียนใหม่ เรียนทุกวันอังคาร เวลา 15.10 – 16.00 น. ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท เริ่มวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560
นักเรียนเก่า เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 15.10 – 16.00 น. ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท เริ่มวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560

ระดับประถมศึกษา เปิดรับนักเรียนใหม่ที่ยังไม่มีพื้นฐาน ตั้งแต่ Grade 1 เท่านั้น เรียนทุกวันอังคาร เวลา 16.10 – 17.00 น. ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท เริ่มวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560
นักเรียนเก่า เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 16.10 – 17.00 น. ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท เริ่มวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560

กรณีนักเรียนประถมศึกษา สามารถสอบวัดระดับมาตรฐานสากลได้

IMG_4194_resize_resize IMG_4231_resize_resize IMG_4137_resize_resize