ลงทะเบียน Open House 20 กรกฎาคม 2560

โรงเรียนไทยคริสเตียน จะจัด Open House ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 11.00 น. (โดยประมาณ) เพื่อรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ท่านผู้ปกครองนักเรียนใหม่ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมเชิญลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/nFfcpg

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย…แล้วพบกันนะคะ