ประกาศผลสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนโรงเรียนไทยคริสเตียน

สอบสัมภาษณ์วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 

G.1_Page_1

G.1_Page_2

G.1_Page_3G.2-G.11

หมายเหตุ

  1. ให้นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนปัจจุบันมาในวันสอบสัมภาษณ์คือวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
  2. นักเรียนทุกระดับชั้นจะสอบสัมภาษณ์ภาคภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ และสัมภาษณ์ผู้ปกครองกับครูไทย ตามเวลาประกาศข้างต้น
  3. เปิดลงทะเบียนที่ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ เวลา 08.30 น.
  4. กรณีที่ไม่พบชื่อนักเรียน หมายถึงนักเรียนไม่ผ่านการทดสอบทักษะ
  5. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ภายในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ SMS และอีเมล์ ท่านผู้ปกครองสามารถ Download ใบชำระค่าธรรมเนียมการเรียนเพื่อชำระภายในเวลาที่กำหนด

หากผู้ปกครองมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ 02713 0922 – 4 ต่อ 111 ครูศนิตา รจิตจามีกร