ภัทรนันท์ G.7 ตัวแทนประเทศไทยแสดงในงานครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น

เด็กหญิงภัทรนันท์ ศรีสถาพร ชั้น G.7/1 เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแสดงวัฒนธรรมไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ณ กรุงเกียวโต ในงานNichi-Thai Cultural Fair 2017
ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากท่านผู้ว่าการเขต Muko โดยหนังสือพิมพ์ Kyoto shimbun เว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศ เว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประชาสัมพันธ์ข่าวสารดังกล่าวด้วย
6865167082452 6865167023116 6865166878112 6865166854120 6865166773943 6865166738162