สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

โรงเรียนไทยคริสเตียน ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

การแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้ครูและนักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ซึ่งการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ

Download ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ขอพระเจ้าอวยพระพรและเสริมกำลังให้กับนักเรียนและครูที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกๆ คน 🎉🎉🎉