ธนพงศ์ G.11A ผ่านเข้ารอบ 2 สอวน.

ขอแสดงความยินดีกับนายธนพงศ์ ตั้งจิตสิริสรรพ์ G.11A ผ่านเข้ารอบโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) สาขาวิชาเคมี เพื่อเข้ารับการอบรม ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ขอพระเจ้าอวยพระพร