ฮาน G.4/4 ได้รับรางวัล Illustrated Writing / Gold Prize

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายฮาน ปราณชล ลี G.4/4 ได้รับรางวัล Illustrated Writing / Gold Prize (อันดับ 2 ของโลก) จากสถาบันเสริมทักษะ อายเลเวล คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ หลักสูตรระดับโลก WORLD CLASS MATH & ENGLISH PROGRAM
ขอพระเจ้าอวยพระพร

7109921783212 7109921858195