“ทำไมต้องไทยคริสเตียน”

icont_box เป็นโรงเรียนสองภาษา หล่อหลอมภาษาและวัฒนธรรมของทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทย และต่างประเทศเจ้าของภาษา

icont_box นักเรียนได้ภาษาดี มีความสุขบนวัฒนธรรมอย่างไทย

icont_box ระบบคลังอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงห้องสมุดโรงเรียนจะช่วยให้นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่

icont_box ผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอสิ่งต่างๆ ในการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน

icont_box ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในกระบวนการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนสนุก เข้าใจบทเรียนมากขึ้น

icont_box ห้องเรียนทุกห้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อความสบายและเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างราบรื่น

icont_box สถานที่สวยงาม ร่มรื่น บรรยากาศอบอุ่น เปรียบดังบ้านและครอบครัว

icont_box สวัสดิการและบริการพร้อมสรรพ ทั้งอาหารว่าง อาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา ห้องสุขาที่สวย สะอาดปราศจากกลิ่น

icont_box โรงเรียนมีโครงการพิเศษช่วยนักเรียนแก้ปัญหาต่างๆ ในด้านการเรียน จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา

icont_box ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้โดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น การทัศนศึกษา การทำโครงงานกลุ่ม นิทรรศการและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

icont_box กิจกรรมดนตรี และกีฬาประเภทต่างๆ เช่น วงโยธวาทิต ฟุตบอล บาสเกตบอล ว่ายน้ำ และอื่นๆ ให้เลือกสรรเพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะ และความแข็งแรงของร่างกายอย่างเต็มที่