ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัทรนันท์ ศรีสถาพร G.9/2 ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 จัดแข่งขันที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ขอพระเจ้าอวยพระพร

69891001_10158722655868154_3219044835499442176_o