รายการหนังสือ ปีการศึกษา 2563 – Book List 2020

ดาวน์โหลดรายการหนังสือปีการศึกษา 2563 เพื่อสั่งซื้อหนังสือ

Download Book List Academic Year 2020-21

For Grade 4 – Grade 6 and Grade 10 – Grade 12 only

*** ดาวน์โหลดขั้นตอนการสั่งซื้อหนังสือ***

Procedure of Purchasing Textbooks of Thai Christian School for Academic Year 2020

For Grade 4- 6 / Grade 10 – 12

ผู้ปกครองต้องสั่งซื้อหนังสือพร้อมชำระเงิน ภายในวันที่ 3 เมษายน 2563 หากเลยเวลาที่กำหนด ผู้ปกครองต้องชำระค่าดำเนินการ 1,000 บาท และไม่ได้รับส่วนลดหนังสือภาคภาษาอังกฤษ

Grade 4

Grade 5

Grade 6

Grade 10A (วิทย์ – คณิต) Science -Mathematics

1. นักเรียนใหม่ New Intake Students

2. นักเรียน TCS เลื่อนชั้นจาก Grade 9 Returning Students

Grade 10B (คณิต – อังกฤษ) Mathematics -English

นักเรียนใหม่ New Intake Students

นักเรียน TCS เลื่อนชั้นจาก Grade 9 Returning Students

Grade 10C (อังกฤษ – จีน) English -Chinese

นักเรียนใหม่ New Intake Students

นักเรียน TCS เลื่อนชั้นจาก Grade 9 Returning Students

Grade 11A (วิทย์ – คณิต) Science -Mathematics

นักเรียนใหม่ New Intake Students

นักเรียน TCS เลื่อนชั้นจาก Grade 10A Returning Students

Grade 11B (คณิต – อังกฤษ) Mathematics -English

นักเรียนใหม่ New Intake Students

นักเรียน TCS เลื่อนชั้นจาก Grade 10B Returning Students

Grade 11C (อังกฤษ – จีน) English -Chinese

นักเรียนใหม่ New Intake Students

นักเรียน TCS เลื่อนชั้นจาก Grade 10C Returning Students

Grade 12A (วิทย์ – คณิต) Science -Mathematics

Grade 12B (วิทย์ – คณิต) Mathematics -English

Grade 12C (อังกฤษ – จีน) English -Chinese

****การรับหนังสือ ทางโรงเรียนจะจัดเตรียมให้ในวันเปิดภาคเรียนวันแรก***