ประชุมผู้ปกครองนักเรียน G.1-G.12

เรียนท่านผู้ปกครอง G.1-G.12
สำหรับรายละเอียดวันประชุมผู้ปกครองมีดังนี้
– ลงทะเบียนที่ห้องเรียน (แผนผังห้องเรียนในรูปภาพแนบท้าย)
– รับฟังนโยบายจากฝ่ายบริหาร ผ่านระบบซูมในห้องเรียน
– คุยกับครูประจำชั้นในเรื่องต่างๆ
– ถามตอบปัญหากับครูประจำชั้น
ขอความร่วมมือที่จะมาเพียง 1 ท่าน
Parent Meeting-01