คู่มือการเข้าใช้งาน ZOOM สำหรับเรียนออนไลน์

ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดคู่มือการเข้าใช้งาน ZOOM สำหรับเรียนออนไลน์ ได้ที่นี่

คู่มือการเข้าใช้งาน Zoom TH_EN (ฉบับผู้ปกครอง)

Handbook for Using Zoom