“ศิษย์เก่าโรงเรียนไทยคริสเตียน ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 English Program รวม 12 รุ่น”

ศิษย์เก่าโรงเรียนไทยคริสเตียน ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 English Program รวม 11 รุ่น

พ.ศ. 2548 EP รุ่นที่ 1

2548

 

พ.ศ. 2549 EP รุ่นที่ 2

2549

 

พ.ศ. 2550 EP รุ่นที่ 3

size 3.5 x 1.7 m.(C)

 

พ.ศ. 2551 EP รุ่นที่ 4

2551

 

พ.ศ. 2552 EP รุ่นที่ 5

2552

 

พ.ศ. 2553 EP รุ่นที่ 6

2553

 

พ.ศ. 2554 EP รุ่นที่ 7

สถานศึกษาต่อ 54_2

 พ.ศ. 2555 EP รุ่นที่ 8 

Adm 4.8 x 2.4 m

 พ.ศ. 2556 EP รุ่นที่ 9

Adm 4.8 x 2.4 m

 

พ.ศ. 2557 EP รุ่นที่ 10

Adm 4.8 x 2.4 m

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรูปขยาย

พ.ศ. 2558 EP รุ่นที่ 11

Adm 4.8 x 2.4_2 m-01_resize_resize

พ.ศ. 2559 EP รุ่นที่ 12
Adm 3.3 x 2(final)_resize